address

958 Pennsylvania Avenue Trenton, NJ 08638
Tel: 1-609-393-1814

Header Social icons

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 • Przedszkole FANTAZJA otwarte będzie prze cały rok od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.30
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
 • Oplata za przedszkole jest tygodniowa. Należy uregulować ją w każdy piątek tygodnia ( z tygodniowym wyprzedzeniem ) . Za opóźnienia w płatności obowiązuje dopłata w wysokości 10$
 • Dzieci należy odebrać do godz. 17.30. Za każda minutę spóźnienia obowiązuje dopłata 1$
 • Jeżeli rodzic zapłaci za cały tydzień a z jakiś przyczyn dziecko nie zostanie przyprowadzone do przedszkola – pieniędzy NIE ZWRACAMY!
 • Przed przyjęciem dziecka do przedszkola pobieramy roczną opłatę wpisową.
 • Opłat można dokonywać czekiem lub gotówką. Za zwrot czeków pobierana będzie opłata.
 • Rodzic zostaje zwolniony z opłaty za przedszkole wtedy, gdy dziecko zachoruje i zostanie to potwierdzone wyłącznie zaświadczeniem ze szpitala.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 • Każdy rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia swojej pociechy w: rzeczy i bieliznę na zmianę, pampersy (jeśli to konieczne) piżamkę, kapcie, podpisane teczki na projekty, kocyki, poduszki, małe ręczniki, whipsy oraz podpisane kubki.
  W każdy piątek rodzice otrzymywać będą prześcieradła , koce i ręczniki do prania, aby gotowe były do ponownego użytku w poniedziałek.
 • Każdy maluch musi być nauczony korzystania z nocnika lub toalety .
 • Dziecko może używać pampersa jedynie na czas leżakowania .
 • Zabrania się przynoszenia prywatnych zabawek dziecka do przedszkola oraz wynoszenia zabawek z przedszkola.
 • Prosimy o niezakładanie dziecku biżuterii typu kolczyki się lub łańcuszki ze względu na łatwą możliwośc zgubienia ich. Za zgubiona biżuterie NIE ODPOWIADAMY!
 • W celu udzielenia jakichkolwiek informacji o swoich dzieciach proszę dzwonić pod nr przedszkola w godzinach otwartych. Jeżeli Tel. Nie zostanie odebrany, prosimy zostawić
 • wiadomość . Po jej odsłuchaniu nauczyciele oddzwaniać będą do rodziców w godzinach od 13 do 14:30.

PRZEDSZKOLE I JEGO PRAWA

 • Dyrektor ma prawo do podejmowania decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola bez podania uzasadnienia.
 • Dyrektor ma również prawo do usunięcia z przedszkola dziecka, które sprawia duże problemy wychowawcze bądź też osunąć dziecko z powodu rodzica, który nie dostosowuje się do regulaminu.

OBECNOŚCI

 • O każdej nieobecności dziecka w przedszkolu należy informować telefonicznie minimum dzień wcześniej.
 • Jeżeli dziecko nie będzie dłużej uczęszczało do przedszkola należy poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola z tygodniowym wyprzedzeniem
 • Dziecko może zostac odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodzica lub osobę do tego upoważniona ( podana w aplikacji) za okazaniem ID ze zdjęciem.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez osobę inna ,niż ta podana w aplikacji, rodzic musi poinformować o tym telefonicznie nauczyciela.
 • Jeżeli dziecko z jakiś przyczyn zostanie przez rodzica wypisane z przedszkola, a rodzic ponownie będzie chciał dziecko zapisac rodzic będzie musiał ponownie uregulowac opłatę wpisowa, jeżeli mniejsc wolnych nie będzie to a dziecko znajdzie się na liście oczekujacych.
 • Ponowna opłatę wpisowa należy uregulowac również wtedy, gdy dziecko będzie nieobecne w przedszkolu przez okres dłuższy niż 2 tyg i nie zostanie to potwierdzone zaswiadczeniem szpitalnym. W innym wypadku dziecko zostanie wypisane z przedszkola.

CHOROBY, ZAŻYWANIE LEKÓW, ALERGIE

 • Jeżeli dziecko jest na coś uczulone lub jest alergikiem należy poinformowac o tym nauczyciela
 • Jeżeli dziecko zażywa jakieś leki prosimy o podpisanie ich i poinformowanie nauczyciela oraz wypełnienie formy medycznej
 • Wymioty, gorączka powyżej 100.4 , biegunka, ból gardła, ból ucha, wysypka, osłabienie i brak energii do aktywnego uczestniczenia dziecka w zajęciach będą identyfikowane jako objawy infekcji, które mogą być zagrożeniem dla innych dzieci. W takich wypadkach dzieci będą odsyłane do domu!
 • Rodzic ma 1 godz. Na odebranie dziecka z przedszkola od chwili poinformowania przez nauczyciela(łacznie ze szczepionką przeciw grypie).
 • Gdy dziecko ma gorączkę w domu musza minać minimum 24 godziny przed jego powrotem do przedszkola.
 • Przez okres oczekiwania na odbiór przez rodziców, dziecko przebywac będzie w odosobnieniu w gabinecie dyrektora.
 • Jeśli dziecko dostanie gorączkę w przedszkolu, leki przeciw gorączkowe nie będą podawane.

OCHRONA

 • Przedszkole nie będzie dyskryminowalo dzieci innej rasy, koloru skóry, płci, narodowości.
 • Wszystkie dzieci będą ubezpieczone zgodnie z regulaminem licencjonowanej placówki.
 • Każdy rodzic może w każdej chwili , bez zapowiedzi, odwiedzic przedszkole, aby zobaczyć jak bawi się i uczy jego pociecha bez przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajeć.
 • Dla bezpieczeństwa dzieci w oknach znajdowac się będą kraty zabezpieczające, czujniki przeciwpożarowe oraz alarm antywłamaniony przy drzwiach wejściowych .

DNI ZAMKNIETE

 • Przedszkole FANTAZJA będzie zamkniete w weekendy i święta oraz we wszystkie dni podane w załączniku.
 • Przedszkole będzie zamknięte również wtedy , gdy warunki pogodowe nie będą zezwalały na otwieranie placówek publicznych i prywatnych.
 • Wiadomości o tym, kiedy przedszkole będzie nieczynne proszę śledzić w radiu , TV lub na stronie internetowej przedszkola: www.Przedszkole-Fantazja.com sytuacji, gdy przedszkole będzie zamkniete ze względu na pogodę lub święto – tygodniowa oplata za przedszkole nie zmienia się!!!

WYCIECZKI

 • Dyrektor przedszkola FANTAZJA będzie organizował grupowe wycieczki. Rodzice będą poinformowani o planowanych wycieczkach z kilku tygodniowym wyprzedzeniem.

METODY WYCHOWAWCZE I DYSCYPLINA

 • Metody dyscyplinarne stosowane w przedszkolu FANTAZJA będą pozytywnie i właściwie wpływały na rozwoj dzieci. Metody te nie będą uznawaly przemocy oraz zachowań nauczyciela, które wpłynęłyby niewłaściwie na zachowanie się dziecka. Aby zmodyfikować niepożądane zachowania u dzieci takie jak:a) bicie, popychanie, kopanie, gryzienie, okaleczanie siebie lub innych dzieci
  b) niszczenie zabawek , materiałów szkolnych nauczyciele stosowac będą kare kilku minut tzw. „time out”. Podczas „time out” dziecko będzie przebywalo w odosobnieniu, w stałym miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, odbywając swoją karę będzie miało pełny obraz nauczyciela i grupy. Po upłynięciu odpowiedniego czasu dziecko będzie poproszone o przyłączenie się do grupy. Nauczyciel pomówi z dzieckiem dlaczego jego/jej zachowanie było nieodpowiednie i jak właściwie powinno zachować się w danej sytuacji. Jeżeli dziecko, które właśnie odbyło kare uczyniło krzywdę fizyczną lub psychiczna innemu dziecku musi za to przeprosić. Jeśli „ time out” nie pomaga wykluczyć niestosownych zachowań u dziecka, które będą nagannie się powtarzały, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym rodzica i wspólnie znaleźć inna metodę na zmiane zachowania dziecka. Jeśli zachowanie dziecka staje się niebezpieczne, groźne dla innych dzieci , dyrektor może podjać decyzje o usunieciu dziecka z placówki.
 •  Jeżeli jakaś osoba będaca pracownikiem placówki lub też nie zauważy użycie jakiejkolwiek formy przemocy wobec dzieci lub będzie bezpośrednio jej świadkiem jest zobowiązany powiadomić o tym DEPARTAMENT OCHRONY DZIECI W NEW JERSEY.

INNE

 • Dzieci, które nie będą korzystały z leżakowania proszone będą o to, aby siedzieć cicho na swoich łóżkach, czytac itp. Aby nie obudzić reszty dzieci.
 • Czas na świeżym powietrzu stanowi cześć dnia życia przedszkolaków ( chyba ze nie pozwala na to pogoda) prośimy o odpowienie przygotowanie dzieci do wyjścia na zewnatrz.
 • Parking przed przedszkolem zarezerwowany będzie w godz od 7.00 do 10.00 i od 16.00 do 17:30 dla rodziców, którzy odbieraja i przywożą swoje dzieci.
 • Prosimy o niepalenie na terenie przedszkola.
 • Raz w miesiącu wybrane dziecko może przyprowadzić do przedszkola swoje domowe zwierzątko (proszę o poinformowanie o alergiach na zwierzeta)
 • Rodzice maja prawo do zorganizowania w przedszkolu przyjecia urodzinowego swojej pociechy. Musza o tym poinformować wcześniej nauczyciela prowadzacego i pokryć koszty przyjecia.
 • Jeżeli dziecko wyrządzi szkody materialne na terenie przedszkola w wysokości powyżej 100$, koszty te ponosi rodzic.

Nasze dzieci

Gallery

img_0268 img_4947 img_6165

Right Sidebar Table